کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

در سال 1967 دانهام بوش برای اولین بار در دنیا، کمپرسور اسکرو را خاص استفاده در چیلر تراکمی طراحی نمود و در چیلرهای خود به کار گرفت. با معرفی کمپرسورهای اسکرو توسط دانهام بوش انقلابی در صنعت چیلرسازی به وجود آمد؛ کمپرسور اسکرو به دلیل برترهایش نسبت به کمپرسور رفت و برگشتی، در کشورهای پیشرفته به سرعت جایگزین کمپرسورهای رفت و برگشتی شد. در ایران با توجه روند کند تغییر تفکر، در سال­های اخیر شاهد این جای گزینی بوده­ایم. ولو اینکه متأسفانه همچنان گاه شاهد استفاده از کمپرسور رفت و برگشتی در صنعت تهویه می­ باشیم

دانهام بوش در طول این دوران جهت بهبود عملکرد و قابلیت اطمینان بیشتر، همواره طراحی کمپرسور اسکرو خود را بهینه ساخته و هر بار با دست یافتن به پیشرفتی جدید طرح قدیمی خود را به تولید کنندگان کمپرسور واگذار کرده است. یکی از این پیشرفت­ها که هنوز در انحصار خود شرکت دانهام بوش قرار دارد، طراحی "عمودی" کمپرسور می­باشد.

امروزه، کمپرسورهای اسکرو عمودی دانهام-بوش نه تنها کارآمدترین و قابل اطمینان­ترین کمپرسورهای اسکرو در محدوده­ی ظرفیتشان هستند بلکه از لحاظ متعلقات و تجهیزات کاملترین کمپرسورهای اسکرو برای استفاده در چیلرهای Flooded می­باشند.

عمودی بودن کمپرسور سبب هم­راستا شدن نیروهای وارده به کمپرسور (تنش محوری و جاذبه) و در نتیجه کاهش ارتعاشات می­شود. بعلاوه این اطمینان حاصل می­آید که یاطاقان­ها همواره و کاملاً در روغن قراردارند لذا طول عمر آنها افزایش می­یابد.