گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

 

 

 

 

 

 

نمایی از غرفه تهویه تهران

 

 

نمایی از غرفه دانهام-بوش

 

چیلر سانتریفیوژ

 

 

 

چیلر آب خنک

 

 

چیلر هوا خنک 

 

 

هواساز هایژنیک

دستگاه فن کویل

 

ارائه توضیحات مرتبط با ساختار و نحوه کارکرد دستگاه ها

 

 

 

 

برگزاری جلسات مذاکره و فروش در غرفه تهویه تهران

 

 

 

 

مدیران و پرسنل شرکت تهویه تهران

 

مدیر عامل محترم شرکت تهویه تهران

 

شرکت تهویه تهران

 

 

 

 

 

:PHOTO By

M. Harami

&

A. Gharib