وصل انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان تهران

با اخذ تأییدیه از مهندسان تأسیسات مکانیکی

به گزارش تهویه تهران به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران  ، بر اساس موافقت‌نامه فی‌مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در خصوص اجرائی نمودن مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و الزامات شرکت آب و فاضلاب در خصوص صرفه‌جویی مصرف، در پرونده‌هایی که از این تاریخ به بعد عملیات اجرایی خود را آغاز می‌نمایند، وصل انشعاب آب و فاضلاب در سطح استان تهران منوط به اخذ تأییدیه از مهندس تأسیسات مکانیکی دارای صلاحیت و ارائه آن به شرکت آبفای استان تهران می‌باشد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت رضایت شهروندان نسبت به اتخاذ تدابیر لازم و طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی در این خصوص اقدام نموده است.
لازم به ذکر است برای پروژه‌های بالای ۱۵۰۰ متر مربع، ناظر مکانیک موظف است نسبت به بررسی و کنترل چک لیست‌های مربوط و ارائه تاییدیه برای اخذ انشعاب اقدام نماید و برای پروژه‌های کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع، ناظر پروژه موظف است نسبت به اطلاع رسانی لازم به مالک برای مراجعه به سازمان نظام مهندسی به منظور معرفی ناظر مکانیک برای ارائه تاییدیه اخد انشعاب اقدام نمایند.