گزارش تصویری از همایش کیفیت ساختمان آذر 96

گزارش تصویری بازار بزرگ ایران مال_سال 1397

گزارش تصویری بازار بزرگ ایران مال_ سال 1397

گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از تهویه تهران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از هفتمین اجلاس رؤسای آیتک - سال 1395

گزارش تصویری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری از تهویه تهران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری از تهویه تهران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

گزارش تصویری از تهویه تهران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

تهویه تهران درآیینه رسانه ها - 1380

تهویه تهران درآیینه رسانه ها

انرژی پاک در آلوده ترین مکان جهان

دولت اوکراین در طرحی جدید امیدوار است بتواند بخشی از زمین‌های بایر اطراف بزرگترین فاجعه هسته‌ای جهان را به یک پارک خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر به وسعت ۶۰ کیلومتر مربع تبدیل کند.